GameServer
Online
JoinServer
Online
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: AeBacNam
Master: HoBaoNU
Điểm: 0
Số thành viên: 14

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 HoBaoNU
Grand Master 310 9 400 Offline Chủ hội
2 HanBang
Grand Master 9 1 400 Offline Hội đối địch
3 Youtube
Fist Master 17 0 398 Offline Thành viên
4 Vennius
Soul Master 1 0 253 Offline Thành viên
5 Solena
Grand Master 16 6 83 Offline Thành viên
6 o0oKINGo0o
Grand Master 27 0 400 Offline Thành viên
7 MeoBaBy
Hight Elf 67 6 358 Offline Thành viên
8 Han9x
Dimension Master 100 9 400 Offline Thành viên
9 BnsKfm
Hight Elf 13 8 400 Offline Thành viên
10 BinSota
Hight Elf 4 0 361 Offline Thành viên
11 BinShi
Rage Fighter 1 0 252 Offline Thành viên
12 BaThong
Fist Master 1 9 104 Offline Thành viên
13 BanhTuCung
Grand Master 3 0 394 Offline Thành viên
14 2Cam
Duel Master 67 0 353 Offline Thành viên
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 LinhMiu3 500 9
2 Meliodas 500 9
3 Han1 500 9
4 llvllrCh0j 500 9
5 KoKo 500 9
6 Elizabeth 474 9
7 zKhatMauz 416 9
8 HoBaoNU 310 9
9 BachTuHoa 251 9
10 GCave 210 9
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 TaoLa SkillOver 0
2 RenRuaEm WTFTaoDay 0
3 qweasd cccc 0
4 qwea dwww 0
5 Lucifer Just 0
6 LechLaPk PhangSML 0
7 HoangHon SaKuRa 0
8 Heroes Zeref 0
9 AeBacNam HoBaoNU 0
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 581
Tổng số nhân vật 1304
Tổng số Guilds 9
Số Game Masters 0
Số người online 7
Online trong ngày 3
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
Blood Castle6 h 25 m 41 s
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : by ElfCheat MVCore Website v1.17.0
Cộng Đồng MU Nước Ngoài