GameServer
Online
JoinServer
Online
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: LechLaPk
Master: PhangSML
Điểm: 0
Số thành viên: 10

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 PhangSML
Dark Wizard Offline Chủ hội -
2 ZKissProZ
Hight Elf 256 8 400 Offline Thành viên
3 xKickAssx
Blade Master 100 9 400 Offline Thành viên
4 Seavue
Duel Master 18 1 364 Offline Thành viên
5 MrCu
Hight Elf 72 3 400 Offline Thành viên
6 lAnhl
Fist Master 33 0 229 Offline Thành viên
7 KayEXaid
Duel Master 4 1 367 Offline Thành viên
8 Han1
Dimension Master 500 9 400 Offline Thành viên
9 CCLaDyt
Dimension Master 14 3 390 Offline Thành viên
10 CCKingKong
Lord Emperor 39 2 400 Offline Thành viên
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 LinhMiu3 500 9
2 Meliodas 500 9
3 Han1 500 9
4 llvllrCh0j 500 9
5 KoKo 500 9
6 Elizabeth 474 9
7 zKhatMauz 416 9
8 HoBaoNU 310 9
9 BachTuHoa 251 9
10 GCave 210 9
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 TaoLa SkillOver 0
2 RenRuaEm WTFTaoDay 0
3 qweasd cccc 0
4 qwea dwww 0
5 Lucifer Just 0
6 LechLaPk PhangSML 0
7 HoangHon SaKuRa 0
8 Heroes Zeref 0
9 AeBacNam HoBaoNU 0
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 581
Tổng số nhân vật 1304
Tổng số Guilds 9
Số Game Masters 0
Số người online 7
Online trong ngày 3
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
Blood Castle6 h 17 m 9 s
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : by ElfCheat MVCore Website v1.17.0
Cộng Đồng MU Nước Ngoài