GameServer
Online
JoinServer
Online
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: Lucifer
Master: Just
Điểm: 0
Số thành viên: 26

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 Just
Grand Master 102 9 400 Offline Chủ hội
2 KoKo
Grand Master 500 9 400 Offline Quản lý
3 zKhatMauz
Blade Master 416 9 400 Offline Hội đối địch
4 ZzMenZZ
Duel Master 111 9 400 Offline Thành viên
5 ThienTuong
Dimension Master 25 2 157 Offline Thành viên
6 NgocAnh
Hight Elf 136 2 400 Offline Thành viên
7 Mutizen
Grand Master 44 6 400 Offline Thành viên
8 Meliodas
Duel Master 500 9 400 Offline Thành viên
9 llvllrCh0j
Grand Master 500 9 400 Offline Thành viên
10 LinhMiu3
Grand Master 500 9 400 Offline Thành viên
11 LanAhri1
Dimension Master 1 0 343 Offline Thành viên
12 LanAhri
Hight Elf 71 0 350 Offline Thành viên
13 iSunshine
Dark Wizard Offline Thành viên -
14 ILOVEYOU
Grand Master 82 7 400 Offline Thành viên
15 Hulk
Fist Master 136 9 400 Offline Thành viên
16 Hinata
Fist Master 173 9 400 Offline Thành viên
17 HighELF
Hight Elf 49 8 400 Offline Thành viên
18 Elizabeth
Hight Elf 474 9 400 Offline Thành viên
19 DepTraiQua
Grand Master 38 0 333 Offline Thành viên
20 DellHQ
Duel Master 100 7 397 Offline Thành viên
21 Conac
Grand Master 17 0 388 Online Thành viên
22 Cater
Blade Master 91 2 202 Offline Thành viên
23 BongMa
Lord Emperor 113 5 386 Offline Thành viên
24 BinBin
Hight Elf 98 1 336 Offline Thành viên
25 Bean9x
Duel Master 207 9 400 Offline Thành viên
26 Bean
Blade Master 46 6 400 Offline Thành viên
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 LinhMiu3 500 9
2 Meliodas 500 9
3 Han1 500 9
4 llvllrCh0j 500 9
5 KoKo 500 9
6 Elizabeth 474 9
7 zKhatMauz 416 9
8 HoBaoNU 310 9
9 BachTuHoa 251 9
10 GCave 210 9
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 TaoLa SkillOver 0
2 RenRuaEm WTFTaoDay 0
3 qweasd cccc 0
4 qwea dwww 0
5 Lucifer Just 0
6 LechLaPk PhangSML 0
7 HoangHon SaKuRa 0
8 Heroes Zeref 0
9 AeBacNam HoBaoNU 0
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 581
Tổng số nhân vật 1304
Tổng số Guilds 9
Số Game Masters 0
Số người online 7
Online trong ngày 3
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
Blood Castle6 h 19 m 25 s
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : by ElfCheat MVCore Website v1.17.0
Cộng Đồng MU Nước Ngoài